همراهی با انتشارات آبان

"انتشارات محترم آبان"

حامی و اسپانسر

"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ"

بیش از ده سال بی وقفه 

با مهربانی و همکاری دوستانه و داوطلبانه

با افتخار فراووون ما نیز در این اقدام شما،

همراه سایت کتاب فروشی آبان خواهیم شد.

به مدیریت جناب آقای سامر علینقی

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین