یاری مهر 1395

 

پروژه حمایت از 800 دانش آموز مناطق محروم شامل :کیف مدرسه ، لوازم التحریر ، هزینه ثبت نام و..

عکاس: حسام باقری 

یاری مهر 1394

پروژه حمایت از 1862 دانش آموز مناطق محروم شامل :کیف مدرسه ، لوازم التحریر ، هزینه ثبت نام و.. 

 عکاس : حسام باقری 

 

 

یاری مهر 1393

 

پروژه حمایت از 800 دانش آموز مناطق محروم شامل :کیف مدرسه ، لوازم التحریر ، هزینه ثبت نام و.. 

 

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین