فراخوان تسویه حساب داروخانه

فراخوان "بچه های سیب سرخ"

*طرح یک در دو*

میخواهیم حساب داروخانه دو بیمارستان کودکان و یک مرکز بهزیستی معلولین را تسویه کنیم.

((شادیِ جان فرزندان))

حال خوب را برای خود بخریم.

با رقم دلخواه همراه شوید.

 

بهمن ماه 1401

طرح یـک در دو

این خبر خوبی که در راه خیرخواهی شماست.

سلام

اطلاعیه خیلی مهم "بچه های سیب سرخ"

از بامداد شنبه اول بهمن تا شامگاه دوشنبه بیست و نهم اسفندماه

توجه

هر رقم واریز شما 

و یا

اهداء هر کالای نو توسط شما خیرین

 

در این مدت زمان، به لطف و نیتِ قشنگ " خانواده محترم آقای سعیدی " 

(( برابر آن رقم واریزی و کالای به موسسه اهداء خواهد شد.))

بهمن ماه 1401

 

فراخوان سبدغـذایی پاییز 1401

"فراخوان شارژ دوازدهمین مرحله بن کارت موادغذایی و بهداشتی"

پاییز 1401

شکرانه آرامش و سلامت خود و عزیزانم را به شادی و نیک خواهی با رقم دلخواه به

"موسسه خیریه بچه های سیب سرخ" تقدیم میکنم.

ما هرچه پرتوان تر و مصمم در کنار خانواده های تحت پوشش خود و دیگر موسسات همکار و فرزندان مراکز نگهداری خواهیم ماند.

شارژ دوازدهمین مرحله بن کارتهای موادغذایی و بهداشتی 156 خانواده به ارزش هرکارت

یک میلیون تومان

با رقم دلخواه همراه ما بمانید.

آذر1401

درگاه آسان پرداخت برای حمایت از بچه های سیب سرخ

12481602#*4*733*

واریز آنلاین به حساب بچه های سیب سرخ

واریز آنلاین